Karpaty Art Gallery Handlová
1. súkromná umelecká galéria v Handlovej


Vznik galérie sa datuje na 2.9.2012, kedy sa uskutočnila 1. vernisáž v novootvorených priestoroch na Námestí baníkov 2  ( budova bývalej Makyty Púchov na poschodí). Slávnostne premiérovou osobnosťou bol akad.mal. Vojtech Petrovics, ktorý v Handlovej pôsobil ako pedagóg výtvarnej výchovy na Zuš Handlová. Od tohto obdobia sa galéria odprezentovala veľmi zaujímavými  kultúrno-spoločenskými aktivitami , či už samotnou plejádou  výtvarných umelcov z ktorých vyberáme napríklad: 

akademický maliar Rudolf Cigánik, akademický maliar Alojz Petráš , akademická maliarka a scénografka Ema Jakubisová, ako i podpora a uvedenie neprofesionálnej umeleckej scény,  ktorej bol vytvorený samostatný priestor výstavnej činnosti na podujatí pod názvom  
Vatu- 2013 ( Výstava amatérskych tvorcov umenia), ktorá by mala mať svoje každoročné pokračovanie v mesiaci august.

Okrem výtvarného umenia urobila galéria multižánrový priestor.
V galérií bolo totiž odprezentované hudobné umenie prostredníctvom koncertov napríklad gitaristu Reného Lacka, šansónový recitál R.I.E. Ferčákovej v spojení so živou maľbou akad.mal.Rudolfa Cigánika, ako i predstavenie mladej novej Kremnickej kapely Núdzový Východ pri príležitosti dňa Sv.Lucie. 

Taktiež dostáva priestor umenie slova, či už písaného, alebo hovoreného, formou ináugurácií knižných noviniek, hosťovaním spisovateľov rôzneho žánru, alebo tématických podujatí na podporu literatúry. Súčasťou galérie je depozit umeleckých diel, ktoré sú dispozícií pre záujemcov o výtvarné umenia a investovanie doň, nakoľko sa hovorí : kúpa diela sa nestáva len predmetom obchodu, ale aj priamou formou investovania do krásy.

Naše aktivity organizujeme pre širokú verejnosť obyvateľstva a preto by sme chceli poukázať na skutočnosť, že naše podujatia sú väčšinou organizované s dobrovoľným vstupným a všetci návštevníci sú srdečne vítaní. Svojich priaznivcov informujeme prostredníctvom plagátov na území mesta, ako i na výklade galérie či televíznej propagácií a tiež na oficiálnej stránke Karpaty Art Gallery na sociálnej sieti Facebook, v regionálnej tlači, mestskom rozhlase.