5. Lehotský Juniáles

Občianske združenie Handlová - moje mesto oz, Karpaty Art Gellery, RKC -  farnosť Handlová
Vás srdečne pozývajú na 5. ročník Lehotského juniálesu, ktorý sa uskutoční 1. Júla 2017 v Novej Lehote pri Handlovej. Prispejte spolu s nami ku záchrane vzácneho kostola Sv. Mikuláša biskupa v Novej Lehote, ktorý bol postavený v roku 1785 na gotických základoch z 15. storočia. Tešíme sa na Vašu návštevu a verím, že spolu prežijeme príjemné popoludnie.
Program:
13:00     pešia púť od Kostola sv. Kataríny Alexandrijskej v Handlovej do  Novej Lehote
15:00    sv. omša v Kostole sv. Mikuláša v Novej Lehote
16:00     prezentácia a predaj životopisnej knihy o biskupovi Petrovi Dubovskom
16:30    kultúrny program na námestíčku v Novej Lehote
    (hudobníci z Handlovej)
Počas kultúrneho programu bude zabezpečené aj občerstvenie
    (grilovačka pri príležitosti ukončenia školského roku 2016/2017 bude z vlastných zásob)

CESTA NASPAŤ BUDE ZABEZPEČENÁ MESTKOU HROMADNOU DOPRAVOU