Kresby a Grafiky Andreja Mazúra

Karpaty Art Gallery Vás srdečne pozýva na vernisáž výstavy kresliarskej a grafickej tvorby Mgr.Art. Andreja Mazúra, ktorá sa uskutoční 13.12.2016 o 17:00 h.

Andrej Mazúr (1984) pochádza zo Svederníka, študoval na Strednej umeleckej škole v Kremnici. V rokoch 2002-2008 študoval na VŠVU odbor voľnej grafiky a ilustrácie u prof. Dušana Kállaya. Počas štúdií bol ovplyvnený prostredím rodnej dediny, kde ho zaujali kompozičné zákutia starých domov, dreveníc, humien, ako i ľudia, ktorých často zakomponoval do tohto magického prostredia. Kresby a maľby vychádzali z jeho detských zážitkov a z histórie Svederníka. Neskôr sa jeho tvorba viac zameriavala na ilustrácie, v ktorých vychádzal z dobrodružnej a inej literatúry dotvorenej vlastnou fantáziou. V diplomovej práci stvárnil v grafických technikách (najma lept) Božskú komédiu. V grafických listoch sa často vracia ku kresťanskej ikonografii a symbolike. Žije a tvorí v Žiline, kde sa venuje i pedagogickej činnosti. 

VYSTAVENÉ DIELA SÚ PREDAJNÉ!

Výstava potrvá do 13.01.2017